• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 • Miễn phí tiền vận chuyển cho những đơn hàng mua nhiều hơn 5000 Yen

  (Khác với okinawa)


  Trả tiền thông qua người giao hàng


  • A.Mì Tôm+Bún
  • B.Nước Mắm
  • C.Tương Ớt
  • D.Nước Tương
  • E.Cà phê
  • F.Đồ Bột
  • Z.Khác

  A.Mì Tôm+Bún

  ●Sản phẩm №:A01001

  Mỳ tôm hảo hảo10gói

  Giá950 Yen

  Tên sản phẩm Mỳ tôm hảo hảo 10gói
  Tên công ty ACECOOK
  JAN code1 8934563138165
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01002

  Mỳ tôm hảo hảo30gói

  Giá2,550 Yen

  Tên sản phẩm Mỳ tôm hảo hảo 30gói
  Tên công ty ACECOOK
  JAN code1 8934563138165
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01007

  Bún khô300g

  Giá300 Yen

  Tên sản phẩm Bún khô 300g
  Tên công ty Viet San
  JAN code1 8938501219183
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01008

  Phở Bò30gói

  Giá2,650 Yen

  Tên sản phẩm Phở Bò 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561020035
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01010

  PHỞ GÀ30gói

  Giá2,650 Yen

  Tên sản phẩm PHỞ GÀ 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01011

  VIFON(MỲ BÒ)30gói

  Giá2,600 Yen

  Tên sản phẩm VIFON(MỲ BÒ) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01012

  VIFON(MỲ GÀ)30gói

  Giá2,600 Yen

  Tên sản phẩm VIFON(MỲ GÀ) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01013

  VIFON(TômChuaCay)30gói

  Giá2,600 Yen

  Tên sản phẩm VIFON(TômChuaCay) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01014

  VIFON(MỲ LẨU THÁI)30gói

  Giá2,600 Yen

  Tên sản phẩm VIFON(MỲ LẨU THÁI) 30gói
  Tên công ty VIFON
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:A01301

  BÚN TƯƠI500g

  Giá350 Yen

  Tên sản phẩm BÚN TƯƠI 500g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:A01302

  BÚN BÒ HUẾ500g

  Giá360 Yen

  Tên sản phẩm BÚN BÒ HUẾ 500g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:A01303

  BÚN TƯƠI300g

  Giá300 Yen

  Tên sản phẩm BÚN TƯƠI 300g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khong Tháng 12 s có hàng.

   


  B.Nước Mắm

  ●Sản phẩm №:B02001

  Nước mắm nam ngư750ml

  Giá680 Yen

  Tên sản phẩm Nước mắm nam ngư 750ml
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017368395
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:B02002

  Nước mắm nam ngư500ml

  Giá560 Yen

  Tên sản phẩm Nước mắm nam ngư 500ml
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017368388
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:B02004

  Nước mắm Cá Cơm60 Độ Đạm 250ml

  Giá670 Yen

  Tên sản phẩm Nước mắm Cá Cơm 60 Độ Đạm 250ml
  Tên công ty Hạnh Phúc& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:B02301

  Nước mắm Cá Cơm25 Độ Đạm 500ml

  Giá600 Yen

  Tên sản phẩm Nước mắm Cá Cơm 25 Độ Đạm 500ml
  Tên công ty Hạnh Phúc& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.


  C.Tương Ớt

  ●Sản phẩm №:C03001

  Tương ớt chinsu250g

  Giá290 Yen

  Tên sản phẩm Tương ớt chinsu 250g
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017363505
  JAN code2
  nhận thấy

  D.Nước Tương

  ●Sản phẩm №:D04002

  Nước tương đậu nành maggi700ml

  Giá650 Yen

  Tên sản phẩm Nước tương đậu nành maggi 700ml
  Tên công ty Maggi
  JAN code1 8934804026817
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:D04003

  Tam thái tử500ml

  Giá630 Yen

  Tên sản phẩm Tam thái tử 500ml
  Tên công ty Chin-Su
  JAN code1 8936017367091
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển hàng từ ngày 21 tháng 12


  E.Cà phê

  ●Sản phẩm №:E05002

  Cà phê G7 1 bịch21gói

  Giá700 Yen

  Tên sản phẩm Cà phê G7 1 bịch 21gói
  Tên công ty Trung Nguyên
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  F.Đồ Bột

  ●Sản phẩm №:F06001

  Hạt nêm knorr400g

  Giá670 Yen

  Tên sản phẩm Hạt nêm knorr 400g
  Tên công ty Knorr
  JAN code1 8934707010487
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06002

  Bột Canh (Hải Châu)190g

  Giá250 Yen

  Tên sản phẩm Bột Canh (Hải Châu) 190g
  Tên công ty Hải Châu
  JAN code1 8934597030091
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06004

  Bột Canh VIFON200g

  Giá400 Yen

  Tên sản phẩm Bột Canh VIFON 200g
  Tên công ty VIFON
  JAN code1 8934561282556
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:F06301

  BỘT GẠO400g

  Giá440 Yen

  Tên sản phẩm BỘT GẠO 400g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:F06302

  BỘT NẾP400g

  Giá440 Yen

  Tên sản phẩm BỘT NẾP 400g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:F06303

  BỘT BÁNH XÈO400g

  Giá430 Yen

  Tên sản phẩm BỘT BÁNH XÈO 400g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:F06304

  BỘT BÁNH CUỐN400g

  Giá430 Yen

  Tên sản phẩm BỘT BÁNH CUỐN 400g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:F06305

  BỘT NĂNG400g

  Giá430 Yen

  Tên sản phẩm BỘT NĂNG 400g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.


  Z.Khác

  ●Sản phẩm №:Z99001

  Mít sấy150g

  Giá550 Yen

  Tên sản phẩm Mít sấy 150g
  Tên công ty Vinamit
  JAN code1 8934743032900
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99002

  Cholimex Ớt Khô SaTế100g

  Giá450 Yen

  Tên sản phẩm Cholimex Ớt Khô SaTế 100g
  Tên công ty Cholimex
  JAN code1 8934637514291
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99003

  Hành Tím500g

  Giá750 Yen

  Tên sản phẩm Hành Tím 500g
  Tên công ty -
  JAN code1 -
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99004

  MẮM TÔM BẮC220g

  Giá420 Yen

  Tên sản phẩm MẮM TÔM BẮC 220g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063602569
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99005

  MẮM RUỐC250g

  Giá600 Yen

  Tên sản phẩm MẮM RUỐC 250g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063602668
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99006

  CÀ PHÁO 365g

  Giá700 Yen

  Tên sản phẩm CÀ PHÁO 365g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063604563
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99007

  Cà Pháo Dầm ớt400g

  Giá740 Yen

  Tên sản phẩm Cà Pháo Dầm ớt 400g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063600404
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99008

  CÓC CHUA NGỌT850g

  Giá1,080 Yen

  Tên sản phẩm CÓC CHUA NGỌT 850g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063604938
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99009

  Xoài Ngâm đường800g

  Giá1,100 Yen

  Tên sản phẩm Xoài Ngâm đường 800g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063603931
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99010

  Mắm Nêm Xay250ml

  Giá520 Yen

  Tên sản phẩm Mắm Nêm Xay 250ml
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063606703
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.

  ●Sản phẩm №:Z99011

  Củ Kiệu Chua Ngọt390g

  Giá650 Yen

  Tên sản phẩm Củ Kiệu Chua Ngọt 390g
  Tên công ty NGỌC LIÊN & VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1 8935063601401
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99101

  Bánh Tráng 22cm500g

  Giá360 Yen

  Tên sản phẩm Bánh Tráng 22cm 500g
  Tên công ty 曾文商事
  JAN code1 -
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99102

  Ớt đỏ500g

  Giá850 Yen

  Tên sản phẩm Ớt đỏ 500g
  Tên công ty -
  JAN code1 -
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99103

  Xả Cây300g

  Giá370 Yen

  Tên sản phẩm Xả Cây 300g
  Tên công ty 曾文商事
  JAN code1 -
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99104

  BÁNH CHƯNG1.2〜1.4㎏

  Giá1,300 Yen

  Tên sản phẩm BÁNH CHƯNG 1.2〜1.4㎏
  Tên công ty
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99105

  BÁNH TÉT

  Giá1,200 Yen

  Tên sản phẩm BÁNH TÉT
  Tên công ty
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99106

  GIÒ BÒ

  Giá1,300 Yen

  Tên sản phẩm GIÒ BÒ
  Tên công ty
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99107

  Giò lụa

  Giá1,050 Yen

  Tên sản phẩm Giò lụa
  Tên công ty
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Hết hàng

  ●Sản phẩm №:Z99108

  Chả lụa

  Giá1,000 Yen

  Tên sản phẩm Chả lụa
  Tên công ty
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy

  ●Sản phẩm №:Z99301

  Bánh Tráng 22cm500g

  Giá360 Yen

  Tên sản phẩm Bánh Tráng 22cm 500g
  Tên công ty HƯƠNG NAM& VIỆT NHẬT QUÁN
  JAN code1
  JAN code2
  nhận thấy ĐÃ BÁN HẾT

  Khoảng Tháng 12 sẽ có hàng.  【Ngày có thể xuất hàng】

  2018年12月
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  2019年1月
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

  ※Những ngày lịch đỏ là ngày nghỉ .  【ĐƠN ĐẶT HÀNG】

  ※Hãy điền các thông tin bằng tiếng Nhật


  Ngày . 2018年12月14日
  Quốc tịch .              
  Giới tính   Nam             
  Ngày tháng năm sinh
  Năm Tháng Ngày
  Họ và tên ※Nhập tên bằng romaji hoặc katakana
  Mã bưu chính >>Kiểm tra lại mã zip
  Từ mã bưu chính bạn có thể kiểm tra mã zip và Bản đồ , địa chỉ ,
  Quận 必須
  Thành phố必須
  Địa chỉ .....必須
  Email
  Số điện thoại
  Nghề nghiệp
  Thời gian giao hàng mong muốn.
  ※Có trường hợp không thể xác định thời gian giao hàng theo vùng
  Nhận xét và ý kiến của khách hàng ※Bạn muốn chúng tôi nhập thêm những sản phẩm nào ngoài những sản phẩm hiện đang có. Hãy viết tên sản phẩm và tên công ty ( nơi sản xuất ) nếu có.  NO. Tên sản phẩm Giá Số lượng Tổng
  A01001 Mỳ tôm hảo hảo10gói 950円
  A01002 Mỳ tôm hảo hảo30gói 2,550円
  A01007 Bún khô300g 300円
  A01008 Phở Bò30gói 2,650円
  A01010 PHỞ GÀ30gói 2,650円
  A01011 VIFON(MỲ BÒ)30gói 2,600円
  A01012 VIFON(MỲ GÀ)30gói 2,600円
  A01013 VIFON(TômChuaCay)30gói 2,600円
  A01014 VIFON(MỲ LẨU THÁI)30gói 2,600円
  A01301 BÚN TƯƠI500g 350円 ĐÃ BÁN HẾT
  A01302 BÚN BÒ HUẾ500g 360円 ĐÃ BÁN HẾT
  A01303 BÚN TƯƠI300g 300円 ĐÃ BÁN HẾT
  B02001 Nước mắm nam ngư750ml 680円
  B02002 Nước mắm nam ngư500ml 560円
  B02004 Nước mắm Cá Cơm60 Độ Đạm 250ml 670円
  B02301 Nước mắm Cá Cơm25 Độ Đạm 500ml 600円 ĐÃ BÁN HẾT
  C03001 Tương ớt chinsu250g 290円
  D04002 Nước tương đậu nành maggi700ml 650円
  D04003 Tam thái tử500ml 630円 ĐÃ BÁN HẾT
  E05002 Cà phê G7 1 bịch21gói 700円
  F06001 Hạt nêm knorr400g 670円
  F06002 Bột Canh (Hải Châu)190g 250円
  F06004 Bột Canh VIFON200g 400円
  F06301 BỘT GẠO400g 440円 ĐÃ BÁN HẾT
  F06302 BỘT NẾP400g 440円 ĐÃ BÁN HẾT
  F06303 BỘT BÁNH XÈO400g 430円 ĐÃ BÁN HẾT
  F06304 BỘT BÁNH CUỐN400g 430円 ĐÃ BÁN HẾT
  F06305 BỘT NĂNG400g 430円 ĐÃ BÁN HẾT
  Z99001 Mít sấy150g 550円
  Z99002 Cholimex Ớt Khô SaTế100g 450円
  Z99003 Hành Tím500g 750円
  Z99004 MẮM TÔM BẮC220g 420円 ĐÃ BÁN HẾT
  Z99005 MẮM RUỐC250g 600円
  Z99006 CÀ PHÁO 365g 700円
  Z99007 Cà Pháo Dầm ớt400g 740円
  Z99008 CÓC CHUA NGỌT850g 1,080円 ĐÃ BÁN HẾT
  Z99009 Xoài Ngâm đường800g 1,100円
  Z99010 Mắm Nêm Xay250ml 520円 ĐÃ BÁN HẾT
  Z99011 Củ Kiệu Chua Ngọt390g 650円
  Z99101 Bánh Tráng 22cm500g 360円
  Z99102 Ớt đỏ500g 850円
  Z99103 Xả Cây300g 370円
  Z99104 BÁNH CHƯNG1.2〜1.4㎏ 1,300円
  Z99105 BÁNH TÉT 1,200円
  Z99106 GIÒ BÒ 1,300円
  Z99107 Giò lụa 1,050円 ĐÃ BÁN HẾT
  Z99108 Chả lụa 1,000円
  Z99301 Bánh Tráng 22cm500g 360円 ĐÃ BÁN HẾT
  商品の合計金額 個数が入ります。 値段が入ります。
  代引手数料  
  運賃
  合計金額 個数が入ります。 合計が入ります。

  pagetoppagetop